პედაგოგებისთვის

1. დამრიგებლის გეგმა
2. საკლასო კოლექტივის ფსიქოლოგიური დახასიათება
3.ახალბედა დამრიგებლებს
4. რჩევები ახალგაზრდა მასწავლებელს
5. მოსწავლის ინდივიდუალური დახასიათება
6. რჩევები დამრიგებელს
7. კლასის მართვა
8. სასურველია, გვასოვდეს!...
9. ვისთან უნდა ითანამშრომლოს კლასის დამრიგებელმა?
10. პიროვნული თვისებების გამოვლენა მოსწავლის ქცევაში.
11. მოსწავლეთა ინდივიდუალური დახასიათება
12. მოსწავლის პედაგოგიური დახასიათება კლასის ხელმძღვანელის მიერ
13. კლასის ხელმძღვანელის მშობლებთან მუშაობის ფორმები
14. როგორ გადავაქციოთ მშობელთა კრება მშობელთა შეკრებად?..
15. თემატიკა კლასის საათისათვის
16. ექსკურსია-გაკვეთილები.
17. როგორ დავეხმაროთ ნიჭიერ ბავშვებს შესაძლებლობათა რეალიზებაში
18. რა შეცდომები არ უნდა დაუშვას მასწავლებელმა?..
19. როგორ დავამყაროთ მშობლებთან კარგი ურთიერთობა
20. დე ბონოს „ ექვსი მოაზროვნე ქუდი".
21. შემოქმედებითი აზროვნებისა და ინტელექტის განვითარება ედუარდ დე ბონოს მეთოდებით

2 комментария: